אשקלון –נווה דקלים: פרוייקט נווה דסור 186 יח"ד

 

:פרוייקטים בעבר
 
:צור יגאל
מעגלים:
נתניה:
תל אביב:
אשקלון:
נווה אילן   
נאות אשקלו   
אפרידר   
נווה דקלים   
• פרוייקט נווה דסור 186 יח"ד
אזור תעשיה דרומי   
אזור תעשיה צפוני   
מסחר ותעשיה

Copyright © 2012 Dasor ltd