אשקלון – אפרידר : 48 יח"ד רח' דב ברייר

 

:פרוייקטים בעבר
 
:צור יגאל
מעגלים:
נתניה:
תל אביב:
אשקלון:
נווה אילן   
נאות אשקלו   
אפרידר   
• 48 יח"ד רח' דב ברייר
נווה דקלים   
אזור תעשיה דרומי   
אזור תעשיה צפוני   
מסחר ותעשיה

Copyright © 2012 Dasor ltd