מעגלים : 98 יח"ד צמודות קרקע
 
 
 

 

:פרוייקטים בעבר
 
:צור יגאל
מעגלים:
  98 יח"ד צמודות קרקע
נתניה:
תל אביב:
אשקלון:
נווה אילן   
נאות אשקלו   
אפרידר   
נווה דקלים   
אזור תעשיה דרומי   
אזור תעשיה צפוני   
מסחר ותעשיה

Copyright © 2012 Dasor ltd